Australië – Geografie

Australië is het oudste en platste continent ter wereld. Het land heeft ruim negentien miljoen inwoners en is 240 maal zo groot als Nederland. Zeventig procent van de bevolking woont in de tien grootste steden van het land. De afstand van oost naar west bedraagt 4000 kilometer en de van noord naar zuid 3200 kilometer.

De hoofdstad van Australië is Canberra. Nadat de strijd tussen Sydney en Melbourne onbeslist bleef, werd het tussenliggende Canberra als hoofdstad gekozen. Om onafhankelijk te zijn van elke staat werd The Australian Capitol uitgeroepen.

Het Australische landschap is gevormd tijdens de vroegste geschiedenis van de aarde. De ouderdom van sommige rotsen is op drie miljard jaar vastgesteld.

De gemiddelde hoogte van Australië is 360 meter. Zes procent ligt hoger dan 700 meter. In het oosten van het Australië ligt een bergland dat naar de kust snel daalt. Het bergland bestaat uit middelgebergten.

Het hoogste punt van Australië is de Mount Kosciusko (2230 meter) in de Australian Alps (New South Wales). Andere bergen zijn Mount Bogong in Victoria (1986 meter) en Mount Ossa op Tasmanië (1617 meter).

AustraliëNaar het westen gaat het bergland geleidelijk over in de grote vlaktes van het centrale laagland. De gemiddelde hoogte bedraagt 180 meter en de diepste plaatsen liggen beneden zeespiegel. Het Eyremeer is met 12 meter onder de zeespiegel het laagste punt van Australië. De grote vlaktes bestaan voornamelijk uit woestijn die de naam Gibsonwoestijn en Grote Victoriawoestijn dragen.

In het westen en midden van Australië zijn enkele hoogvlaktes met bergtoppen tot 1500 meter hoogte. Het uitgestrekte gebied wordt afgewisseld door zoutmeren en drooggevallen waterplaatsen. In het zuiden stroomt de Murray, de enige altijd watervoerende rivier van Australië.

Australië bestaat staatkundig uit acht gedeeltes:

Australië - Barrier Reef– New South Wales met de stad Sydney.
– Western Australia de grootste en droogste staat van Australië met de stad Perth.
– South Australia eveneens droog en met de stad Adelaide.
– Victoria met veel planten en de stad Melbourne.
– Queensland de Sunshine State met stad Brisbane.
– Tasmanië het bergachtig eiland ten zuiden van Melbourne.
– The Northern Territory met de stad Darwin in een tropische klimaat.
– The Australian Capitol bevat de hoofdstad Canberra en wordt omringd door New South Wales.

bron: Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie

This entry was posted in Australië, Oceanië. Bookmark the permalink.

Comments are closed.