Groot-Brittannië – Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland, Wales en Schotland (die samen Groot-Brittannië vormen) en Noord-Ierland. De hoogste berg is Ben Nevis in Schotland, de top is 1 343 meter hoog. 

Het Verenigd Koninkrijk is een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie. De belangrijkste kamer van het parlement is het Lagerhuis, of House of Commons, met 646 leden die via rechtstreekse verkiezingen worden gekozen. In het Hogerhuis, of House of Lords, zitten ongeveer 700 mensen, waaronder life peers, personen met een niet-overerfbare adellijke titel voor het leven, en hereditary peers, adellijke personen op wie het lidmaatschap erfelijk is overgegaan. Het Schotse parlement zetelt in Edinburgh en heeft brede bevoegdheden op lokaal niveau.Het parlement van Wales heeft zijn zetel in Cardiff met beperktere bevoegdheden voor lokale aangelegenheden. 

De bevolking bestaat voor meer dan 80% uit Engelsen. De Schotten vormen bijna 10% van de bevolking, de rest bestaat voor het grootste deel uit Welshmen en Ieren. Er zijn ook verschillende immigrantengroepen, voornamelijk uit de voormalige koloniën de Antillen, India, Pakistan, Bangladesh en Afrika.

De economie, een van de grootste van de EU, is steeds meer gebaseerd op diensten, alhoewel de industriële capaciteit o.a. op het gebied van hightech niet onderschat mag worden. De City of London is een van de financiële wereldcentra.

Het VK was de bakermat van de industriële revolutie en heeft veel beroemde wetenschappers en ingenieurs voortgebracht, zoals Isaac Newton en Charles Darwin. De vader van de moderne economische wetenschappen, Adam Smith, was een Schot.Een schier eindeloze reeks dichters, essayisten en schrijvers hebben de Engelse literatuur groot gemaakt, van Geoffrey Chaucer, via Shakespeare en zijn tijdgenoten, tot de grote hedendaagse schrijvers.

This entry was posted in Groot-Brittannië. Bookmark the permalink.

Comments are closed.